четверг, 17 апреля 2014 г.

Жъамэ гъэуныр зэпымыоу тхьэмафэ къэс къекIокIы

Мыекъопэ къэлэ хасэм Урыс-Адыгэ заор зэраухыгъэр I50 илъэс зэрэхъугъэм 2014 илъэсыр шъыгъо илъэсэу ыщтэгъагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу заом хэкIодагъэхэм апе тхьэмафэ къэс, мэфэку мафэм хасэм хэтхэм жъамэ агъэу.

среда, 16 апреля 2014 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэ Мафэхьаблэ шыIагъ

Мэлылъфэгъум и 16-м Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбыйрэ гъэцэкIэкIо-купым хэтэу Бгъанэ Алыйрэ Мафэхьаблэ иIоф зытетыр зыфэдэр зэрагъэшIэнэу кIогъагъэх.

четверг, 10 апреля 2014 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм жъамэ егъэу (видео)

Урыс-Адыгэ заом хэкIодагъэхэм апае тхьэмафэ къэс, мэфэку мафэм, Мыекъопэ къэлэ хасэм жъамэ егъэу. Ар Мэлылъфэгъум и 10-м, Мыекъуапэ шъолъырым щишIыгъ.

ХэбзэгъэуцугъакIэм адыгэ лъэпкъэгъумэ зэрар къафихьыным Адыгеим щытещыныхьэхь.

 КъэралыгъуитIумэ зэряцIыфым епхыгъэ  къэушыхьатыныгъэхэр Iуахыжьыным игухэлъ УрысыемкIэ IэнэтIэIыгъхэм къыщхагъщыгъ.