понедельник, 2 сентября 2013 г.

Къэгъэзэжьын Iоф


Мыекъопэ къэлэ хасэр лъэпкъэгъухэр хэкум къэщэжьынгъэхэм адэлажьэрэ куп пстэуми адэлэжьэнэу хьазыр.

Комментариев нет:

Отправка комментария