четверг, 14 ноября 2013 г.

2014 илъэсыр Мыекъопэ къэлэ хасэм Шъыгъо илъэсэу ыщтагъ

Шэк1огъум и 14-м Мыекъопэ къэлэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Совет" игъэцэк1эк1о куп 2014 илъсым Урыс-Кавказ заор заухыгъэр 150 илъэс зэрэхъущтым фэш1к1э, 2014 илъэсыр шъыгъо илъэсэу ыщтагъ.

четверг, 31 октября 2013 г.

СИРИЕМ КЪИК1ЫГЪЭ ТИЛЪЭПКЪЭГЪУХЭМ АЛЪЭКЪУАЦ1ЭХЭР

Хэтрэ ц1ыфи илъэпкъ, ылъэкъуац1э лъэпсэ къежьап1эу фэхъугъэм, къызтек1ыгъэм егупшысэ.

Тэш1а тэ тил1акъо ихъишъэ, ц1ыфэу хэтхэр, ахэм къарык1уагъэр?

четверг, 24 октября 2013 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм Бюллетень къыдигъэкIыщт

Чъэпыогъум и 24-м Мыекъопэ къэлэ Адыгэ Хасэ  игъэцэкIэкIо куп зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышко Заурбый.

воскресенье, 29 сентября 2013 г.

среда, 4 сентября 2013 г.

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм унэ ратыгъ

БлэкIыгъэ тхьэмафэм Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Псэйтыку щыпсэурэ репатриантэу Уджыхъу Тимур шIухьэфтынэу унэ ратыгъ.

вторник, 3 сентября 2013 г.

Къалэ Адыгэ хасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 14-м Адыгэ республикэм икъэлашъшьэ Мыекъуапэ Адыгэ зэфэс щыIагъ. Ащ хэлэжьагъэхэм рахъухьагъ Мыекъуапэ икъалэ Адыгэ хасэ къызэIуахынэу.

понедельник, 2 сентября 2013 г.

Контактхэр

Имайл:  maykopkhase@gmail.comХасэм Хахь

Имайл:  maykopkhase@gmail.com

Структурэ

Мыекъуапэ Къалэ Адыгэ Хасэ
Тхьэматэ

ГъэцэкIакIо-Куп

ЕплъакIо-Куп

Устав

Устав

Документхэр

Документхэр


Къэгъэзэжьын Iоф


Мыекъопэ къэлэ хасэр лъэпкъэгъухэр хэкум къэщэжьынгъэхэм адэлажьэрэ куп пстэуми адэлэжьэнэу хьазыр.

СМИ - Къэбархэр