суббота, 18 октября 2014 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIакIо куп кIощын Iофхэм итхьэматэ IукIэщтых

Чъэпыогъум  I6-м Адыгэ республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ чылагъо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкес Совет" игъэцэкIакIо куп изычэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый.