среда, 31 мая 2017 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм хэтхэр Черкесск щыIагъэхЖъоныгъуакIэм и 21-м, Адыгэ еспубликэм щылажьэрэ Мыекъопэ къэлэ хасэм хэтхэр, Къэрэщай-Черкес Республикэм икъэлэшъхьаIэу Черкесск щыIагъэх.

Ащ Урыс-Кавказ заом хэкIодагъэхэм апае саугъэтэу агъэуцугъэм икъызэIухын хэлэжьагъэх ыкIи Черкесск щыкIогъэ шъыгъо-шIэжь мафэм хэлэжьагъэх.

Комментариев нет:

Отправить комментарий